EFOP-1.8.9.-17-2017-00012

Legyen más a szenvedélyed! 2.

 

PÁLYÁZAT CÍME

Legyen más a szenvedélyed! 2. – prevenciós program megvalósítása

Tolna megyében 

PÁLYÁZÓ NEVE

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48.-52.

 

 

 

Támogatási szerződés hatályba lépése:
2019.09.04.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2019.10.01
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2021.03.31.
Támogatási összeg:
79.924.395 Ft
Támogatás mértéke:
100%

 

   

 

A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A tervezett projekt komplex beavatkozási rendszere a lakosság egészségkultúrájának fejlesztésére, a hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós programok megvalósítására irányul. 

A Felhívás átfogó, stratégiai célja a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységek támogatása. A program során a kedvezményezett intézménynek olyan megelőző tevékenység megvalósítására nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre.

Az egyik legfontosabb további cél, a gyermekvédelmi szakellátási rendszerekben élő gyermekek- és fiatalok szabadidejének a lehető leghasznosabb módon való eltöltése.

Jelen Felhívás részcéljai:

- A szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó

o prevenciós, szemléletformáló programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához;

o speciális programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek vonatkozásában a nevelőszülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert, a nevelőszülők szerepét;

o továbbképzések, felkészítések lebonyolítása, amelyek növelik a nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, területi gyermekvédelmi szakszolgálatokban dolgozó szakemberek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók) szakmai hatékonyságát.

- A gyermekvédelmi ellátórendszer egyes ellátási formáihoz kapcsolódó felmérések, kutatások készítése a szenvedélybetegség megelőzése érdekében az ellátórendszer fenntartható, hatékony megelőzési rendszerének kialakítása céljából.

Jelen projekt céljait az alábbi táblázat mutatja be. A projektspecifikus célok a felhívás célrendszerével összhangban, ahhoz illeszkedően lettek kialakítva.

Felhívás fő céljai

Felhívás részcéljai

A Projekt specifikus céljai

A gyermekvédelmi

szakellátási

intézmények

droghasználat

kialakulásának

megelőzését,

visszaszorítását

célzó

tevékenységeihez

kapcsolódó

támogatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők körében;

a)     A helyi, térségi gyermekvédelemben részesülőkkel interaktív keretek között megismertetni a függőség veszélyeit, a drogok élettani hatásait;

b)    A gyermekvédelemben részesülők önismeretének, kooperációs készségének, társaikba vetett bizalmának erősítése és a közösségből történő kiszorulás csökkentése;

c)     Tudásbővítő kiadványok révén a szerhasználat veszélyeinek és következményeinek megismertetése;

d)    A szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó alternatívák bemutatása és népszerűsítése a célcsoportnak;

e)     Közösségfejlesztés csoportfoglalkozásokon és csapatsport-eseményeken keresztül;

f)     Egészséges életmód népszerűsítése;

g)    A gyermekvédelemben részesülők körében az általános társadalmi normákhoz illeszthető egyéni jövőkép kialakulásának szorgalmazása;

A nevelőszülők a nevelőszülői készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, a családi rendszer, a nevelőszülői szerep erősítése

h)    Az addiktív minták feletti nagyobb fokú kontroll elnyerésének támogatása;

i)      A családtagok, nevelőszülők problémamegoldó, kríziskezelő és mentális teherbíró képességének fejlesztése;

j)      A családtagok, nevelőszülők képzése a drogfogyasztás jelei és korai felismerése, a szerhasználat egészségügyi kockázatai, és veszélyei témákban;

k)    Az érintett családtagoknak, nevelőszülőknek életvezetési tanácsadás és segítségnyújtás;

Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai

hatékonyságának

növelése;

l)      A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek felkészítése a droghasználat felismerésére, megelőzésére és kezelésére;

m)  Drogprevenciós közösségfejlesztő programokhoz, eseményekhez kapcsolódó módszertan és szervezői know-how elsajátítása;

n)   Az intézmény helyi drogstratégiájának kidolgozása;

o)   A dolgozók szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése;

Az ellátó rendszer megelőzési rendszerének fenntarthatóság és hatékonyságának növelése

 

 

 

p) Gyermekvédelmi szakellátás aktuális helyzetének, jó gyakorlatainak, tevékenységeinek felmérése;

q)   Új pszichoaktív (designer) szerek elterjedésének és használatának kutatása, feltérképezése

r)    A fiatalkorúak droghasználati és szabadidő-eltöltési szokásainak elemzése;

s)   a kezdeti droghasználók irányítása az egészségügyi ellátó rendszerben

 

Pályázat célcsoportjai

A statisztikai adatainkból látható, hogy a nevelőszülők létszáma az elmúlt évek alatt folyamatosan csökkent, vagy stagnált, az ellátandó gyermekek/fiatalok létszáma erőteljesen megnövekedett. Ez által a nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek létszáma megnövekedett, megnehezítve a családok életét. A nevelőszülők fizikális, egészségügyi állapota rosszabbodott, a kiégés veszélye fenyegeti őket. Folyamatos megerősítésre, pszichés megsegítésre lenne szükségük. A nevelőszülői családok nem rendelkeznek a mindenféle nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges tárgyi eszközökkel.

 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Drogprevenciós célú képzés gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek számára

 

 

 

Az eredmény leírása 

 

 

Azon személyek száma összesítve, akik a projekt keretében szervezett akkreditált képzési, programokban képzettséget szereznek.

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

30 fő

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Drogprevenciós célú kutatások, elemzések, tanulmányok készítése: a gyermekvédelmi szakellátásban résztvevők szerhasználatának felmérése és a megelőzés lehetőségeinek feltárása

Az eredmény leírása 

 

 

A fejlesztés eredményeként elkészített, a jövőbeni megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatok tervezéséhez segítséget nyújtó szakmai anyagok.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1 db

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) bevonásával megvalósuló felkészítő programok

Az eredmény leírása

 

 

A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) bevonásával megvalósuló felkészítő programok, melyek segítségével növekednek a drogfogyasztási ismeretek valamint fejlesztésre kerülnek a szülői készségek. Alkalmanként legalább 8 fő bevonásával.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

40 alkalom

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A szemléletformáló előadásokon, felkészítéseken részt vett gyermekvédelmi szakellátásban részesülők

Az eredmény leírása 

 

 

Azon gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma összesítve, akik résztvevői lesznek a projekt keretében megvalósított szakmai programoknak, rendezvényeknek.

A számszerűsíthető értékbe egy gyermek több programba való részvétellel többször is beszámításra kerülhet.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

500 fő

Weboldalunkon sütiket használunk

A tolnagyvk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.